Premies ZvW

kalenderjaar verplicht
eigen risico
  premieloon werkgevers-premie maximale werkgevers-
premie
per dag
lage premie maximale lage jaarpremie
               
2020 385    57.232 6,70%  14,64 5,45%  3.119
2019 385    55.927 6,95%  14,89 5,70%  3.187
2018 385    54.614 6,90%  14,44 5,65%  3.085
2017 385    53.701 6,65%  13,74 5,40%  2.899
2016 385    52.763 6,75%  13,65 5,50%  2.901
2015 375    51.976 6,95%  13,84 4,85%  2.520
2014 360    51.414 7,50%  14,77 5,40%  2.776
2013 350    50.853 7,75%  15,10 5,65%  2.873
2012 220    50.064 7,10%  13,62 5,00%  2.503
2011 170    33.427 7,75%  9,93 5,65%  1.888
2010 165    33.189 7,05%  8,96 4,95%  1.642
2009 155    32.369 6,90%  8,56 4,80%  1.553
2008 150    31.231 7,20%  8,62 5,10%  1.592
2007 0    30.623 6,50%  7,63 4,40%  1.347
2006 0    30.015 6,50%  7,48 4,40%  1.320

De lage premie is verschuldigd over dat deel van de inkomsten uit arbeid (inclusief ondernemen, freelancen, en pensioen) tot maximaal het premieloon waarover geen werkgeversbijdrage wordt betaald. De werkgeverspremie wordt afgedragen met de loonheffingen, voor de lage premie stuurt de Belastingdienst een aanslag. De Zorgverzekeringspremie mag dus beschouwd worden als verkapte inkomstenbelasting. Het zou van historisch besef van de politiek getuigen indien besloten werd de Zorgverzekeringspremie op het aanslagbiljet inkomstenbelasting te berekenen, zoals nu reeds het geval is met de belasting voor Box1, Box2 en Box3.

Premies ZFW werknemers tot 65 jaar

kalenderjaar loongrens premie premieloon maximaal per dag
2005  33.000 8,20%  29.640  9,35
2004  32.600 8,00%  29.606  9,04
2003  31.750 8,45%  28.971  9,38
2002  30.700 7,95%  28.188  8,59
2001  29.813 7,95%  26.766  8,15
2000  29.314 8,10%  25.366  7,90

Voor premie geen onderscheid tussen werknemers- en werkgeversdeel, omdat werknemer over beiden inkomstenbelasting moet betalen.

 

Premies ZFW ondernemers tot 65 jaar

kalenderjaar inkomensgrens premie maximaal per jaar
2005  21.050 8,20%  1.726
2004  20.800 8,00%  1.664
2003  20.250 8,45%  1.711
2002  19.650 7,95%  1.562
2001  19.059 7,95%  1.515
2000  18.696 8,10%  1.514

Het inkomen van de jaren t-3, t-4 en t-5 is maatgevend voor de verplichte ziekenfondsverzekering van ondernemers (dus voor 2005 betreft dit 2002, 2001 en 2000). Het gemiddelde wordt genomen van:
* verzamelinkomen minus  1.355 (vanaf 2004) of belastbaar inkomen (tot en met 2003) voor het jaar t-3
* verzamelinkomen minus  1.355 (vanaf 2004) of belastbaar inkomen (tot en met 2003) voor het jaar t-4
* verzamelinkomen minus  1.355 (vanaf 2004) of belastbaar inkomen (tot en met 2003) voor het jaar t-5

Het premie-inkomen is voor ondernemers gelijk aan het verzamelinkomen minus  1.355 (vanaf 2004) of belastbaar inkomen (tot en met 2003).

Zowel verzamelinkomen als belastbaar inkomen zijn zoals door de Belastingdienst vastgesteld voor de inkomstenbelasting.

 

Jeroen van Rossum, 4 maart 2005, JONGSTE UPDATE 30 november 2020.