Vraag: ziekenfondspremie terug voor oproepkracht?

Mijn dochter van 16 zit in 4 Havo en heeft een klein baantje als oproepkracht in een verzorgingstehuis (gemiddeld 12 uur per maand). Van haar loon wordt steeds een klein bedrag aan ziekenfondspremie ingehouden. Wij zijn particulier verzekerd; wat moet ik doen om deze ziekenfondspremie terug te krijgen? Zij betaalt deze premie dus voor niets. Of kan ik haar particuliere verzekering opzeggen zodat zij in het ziekenfonds kan?

M. W. te Amsterdam

Indien uw dochter iedere week enkele uren werkt, kan zij zichzelf bij ziekenfonds verzekeren.U betaalt dan wel de nominale premie, maar u behoeft geen particuliere premie voor haar te betalen.

Als alternatief kunt u iedere drie tot zes maanden een uitgebreide set formulieren van uw ziektekostenverzekeraar invullen, waarin u specificeert in welke weken uw dochter op grond van haar werk recht had op ziekenfondsverzekering. U krijgt dan een deel van de premie terug.

Niet iedere verzekeraar is er op ingesteld dat particuliere premie wordt teruggevraagd op grond van ziekenfondsverzekering. Wel is de procedure er op ingericht om het zo moeilijk mogelijk te maken.

Het verschijnsel waar u mee te maken heeft is eigen aan de huidige inrichting van onze maatschappij: het is tegenwoordig gebruikelijkdat mensen de ene keer ziekenfonds en de andere keer particulier verzekerd zijn. Het ziekenfonds is bedacht in de tijd van "als je geboren bent voor een dubbeltje, zul je nooit een kwartje worden": wie voor het ziekenfonds geboren was kreeg niet snel een inkomen boven de ziekenfondsgrens (en andersom kon men zich ook slechtvoorstellen). Het ziekenfonds is daarom in mijn ogen deel van een overleefd stelsel van sociale verzekeringen. Omdat politici voornamelijk geschoold zijn in oude doctrines, doorziet Den Haag niet dat de huidige discussie over nominale premies of inkomensgerelateerde premies achterhaald is.

Jeroen van Rossum, 20 februari 2002.