Vraag: hoe bereken ik Ziekenfonds / Particulieren verzekeringsgrens?

Hoe kan ik uitrekenen of ik over de loongrens zit en zodoende uit het ziekenfonds moet?

J. O. te Amsterdam

De ziekenfondsgrens bedraagt momenteel ƒ64.600 per jaar.

Dat komt over het algemeen neer op een bruto maandsalaris van ƒ 4.984,57 exclusief 8% vakantiegeld. Het betreft het in het arbeidscontract bepaalde vaste salaris. Variabele toeslagen, waar u niet zeker van bent (omdat ze door omstandigheden beļnvloed worden) tellen niet mee in het vaste salaris. Premies voor pensioen en inhoudingen voor spaarloon moeten echter wel afgetrokken worden.

Van belang is de pijldatum. Treedt u in de loop van het jaar in dienst, dan geldt voor het gehele jaar de situatie als bij indiensttreding. Was u in het voorafgaande jaar al in dienst, dan geldt voor het gehele jaar de situatie per 1 november in het voorafgaande jaar. Salarisaanpassingen (zowel omhoog als omlaag, bijvoorbeeld doordat u minder uren gaat werken) per 1 januari, 1 juli of tussendoor hebben dus geen invloed.

Duidelijk mag zijn dat de materie complex is. Mijn uitleg is bedoeld om duidelijk te maken dat een reeks omstandigheden relevant is, en om aan te geven op welke bedragen belasting u ongeveer mag rekenen. Uw individuele omstandigheden zijn echter relevant. Als u het echt goed geregeld wilt hebben en u echt wilt weten hoe het zit, kan een betaald adviesgesprek zinvol zijn. Een adviseur is in staat om het verschil tussen uitleg en procedurele regels uit te filteren, en rekening te houden met individuele omstandigheden.
In communicatie met de Belastingdienst weet een professional dit zo te verwoorden dat het voor de Belastingdienst herkenbaar is; voor een particulier is het geen schande als dat niet lukt, maar de consequentie van bezuinigen op professionele begeleiding.

© Jeroen van Rossum, 25 mei 2000.

Op zerotax.nl/2003/belam23491i.htm en op http://www.zerotax.nl/wet/zorg/ziekenfonds-i.htm meer informatie over het ziekenfonds.