Is het huurwaardeforfait op mij van toepassing?

Bedragen huurwaardeforfait

 

 

De woning is (of was tot voor kort) volgens het bevolkingsregister mijn hoofdverblijf

 

Het pand is niet mijn hoofdverblijf (want verhuurd of tweede woning)

Ik ben eigenaar.   Box1: geef huurwaardeforfait aan en trek betaalde hypotheekrente (en erfpachtcanons) af; per saldo kan dit sinds 2005 geen bijtelling veroorzaken.   Box3: waarde volgens OZB (onroerende zaak belasting) minus hoofdsom hypotheeklening. Tenzij het een onderneming betreft, want dan geldt Box1 met uitgebreide administratieve eisen.
         
Ik ben in het geheel geen eigenaar, maar betaal een zakelijke huur.   Geen gevolgen voor de inkomstenbelasting. Let wel op de mogelijkheid om een woontoeslag aan te vragen.   Geen gevolgen voor de inkomstenbelasting.
         
Ik heb het gebruiksrecht gerfd.   Box1: geef huurwaardeforfait aan en trek betaalde hypotheekrente (en erfpachtcanons) af; per saldo kan dit sinds 2005 geen bijtelling veroorzaken.    
         
Ik ben eigenaar, maar iemand anders heeft het gebruiksrecht gerfd.       Box3: waarde blote eigendom,minus hoofdsom hypotheeklening.
         
Ik betaal geen zakelijke huur, maar heb wel het gebruiksrecht - om een andere reden dan dat ik dat gerfd zou hebben.   Box3: waarde gebruiksrecht van de woning, minus de eventuele schuld voor het deel waar ik zelf aansprakelijk voor ben.   Box3: waarde gebruiksrecht van de woning, minus de eventuele schuld voor het deel waar ik zelf aansprakelijk voor ben.
         
Ik ben eigenaar, maar het pand wordt bewoond door iemand die geen zakelijke huur betaalt en toch het gebruiksrecht heeft - om een andere reden dan verkregen via erfenis.       Box3: waarde volgens OZB (onroerende zaak belasting) minus hoofdsom hypotheeklening.

Als u mede-eigenaar of mede-gebruiker bent mag u de in de tabel bedoelde bedragen naar evenredigheid toepassen. Geldt de situatie voor slechts een deel van het jaar, dan mogen consequenties voor Box1 tijdevenredig toegepast worden, terwijl voor Box3 uitsluitend de pijldata 1 januari en 31 december van belang zijn.

Jeroen van Rossum, 1 februari 2007.

Gebruik maken van onze diensten

Wij gaan zorgvuldig te werk en recht op vergoeding van eventuele schade heeft u niet, zelfs niet als er onjuistheden mochten staan in gepubliceerde artikelen.

Het opnemen van een link naar onze website is toegestaan, evenals het integraal tonen van door ons opgemaakte pagina's in een frame van uw eigen website. Voorwaarde is dat u ons per mail een link stuurt naar de pagina waar u naar ons verwijst.