Wettelijke rente

Voor verschillende verhoudingen zijn wettelijk rentetarieven vastgesteld:
* als u ondernemer bent
* als u particulier bent
* als u werknemer bent
* als u belasting moet betalen aan de Belastingdienst

 

Als de debiteur klant is als ondernemer

Incassokosten

Ondernemingen zijn verplicht binnen 30 dagen de factuur te betalen. Dit geldt voor alle opdrachten die na 16 maart 2013 zijn gegeven. Een uitzondering geldt indien bewijsbaar is dat een andere betalingstermijn is afgesproken. Betaalt de debiteur niet op tijd, dan mag een standaardvergoeding voor incassokosten gevraagd worden, ook als geen aanmaning is gestuurd. Naast de incassokosten mag wettelijke rente berekend worden.

In onderstaande tabel zijn de incassokosten af te lezen: deze bestaan uit een percentage van de factuur plus een vast bedrag; bedragen en percentages zijn afhankelijk van de hoogte van de factuur.

factuurbedrag percentage incassokosten boven op bedrag incassokosten
tot  267 0%  40
van  267 tot  2.500 15% 0
van  2.500 tot  5.000 10%  125
van  5.000 tot  10.000 5%  250
van  10.000 tot  200.000 1%  500
boven  200.000 0,5% maar niet meer dan  5.325  1.450

 

Rente voor handelstransacties (artikel 6:119a BW):

ingangsdatum  
1-jan-2015 8,05%
1-jul-2014 8,15%
1-jan-2014 8,25%
1-jul-2013 5,50%
16-mrt-2013 8,75%
1-jan-2013 7,75%
1-jul-2012 8,00%
1-jan-2012 8,00%
1-jul-2011 8,25%
1-jan-2011 8,00%
1-jul-2010 8,00%
1-jan-2010 8,00%
1-jul-2009 8,00%
1-jan-2009 9,50%
1-jul-2008 11,07%
1-jan-2008 11,20%
1-jul-2007 11,07%
1-jan-2007 10,58%
1-jul-2006 9,83%
1-jan-2006 9,25%
1-jul-2005 9,05%
1-jan-2005 9,09%
1-jul-2004 9,01%
1-jan-2004 9,02%
1-jul-2003 9,10%
1-jan-2003 9,85%
8-aug-2002 10,35%
   
Zie artikel 6:120 BW voor de wijze waarop de wettelijke rente bepaald wordt. De wettelijke rente voor transacties tussen bedrijven en andere bedrijven of overheid is zeven procent hoger dan de meest recente basisherfinancieringstransactie van de ECB (Europese Centrale Bank) voor de jongste 1 januari dan wel 1 juli.
   
   

Als de debiteur klant is als particulier

Incassokosten

Particulieren zijn verplicht binnen 14 dagen na een eerste herinnering of aanmaning de factuur te betalen. Dit geldt voor alle opdrachten die na 1 juli 2012 zijn gegeven. De betalingstermijn van de factuur moet natuurlijk wel overschreden zijn. Er mag een standaardvergoeding voor incassokosten gevraagd worden, naast de wettelijke rente.

In de eerste herinnering of aanmaning moet aan de debiteur gemeld worden hoe hoog de incassokosten zijn indien niet op tijd betaald wordt, dat de openstaande rekening betaald moet worden binnen 14 dagen, en dat er incassokosten in rekening worden gebracht indien de rekening niet binnen 14 dagen is betaald.

In onderstaande tabel zijn de incassokosten af te lezen: deze bestaan uit een percentage van de factuur plus een vast bedrag; bedragen en percentages zijn afhankelijk van de hoogte van de factuur.

factuurbedrag percentage incassokosten boven op bedrag incassokosten
tot  267 0%  40
van  267 tot  2.500 15% 0
van  2.500 tot  5.000 10%  125
van  5.000 tot  10.000 5%  250
van  10.000 tot  200.000 1%  500
boven  200.000 0,5% maar niet meer dan  5.325  1.450

 

Rente voor niet-handelstransacties (artikel 6:119 BW):

ingangsdatum  
1-jan-2015 2,00%
1-jul-2012 3,00%
1-jul-2011 4,00%
1-jan-2010 3,00%
1-jul-2009 4,00%
1-jan-2007 6,00%
1-feb-2004 4,00%
1-aug-2003 5,00%
1-jan-2002 7,00%
1-jan-2001 8,00%
1-jan-1998 6,00%

De wettelijke rente voor transacties waar particulieren bij betrokken zijn is een (volgens normale afrondingsregels voor afronding naar boven of naar beneden) op een heel getal afgerond percentage, dat 2,25% hoger ligt dan de herfinancieringsrente van de ECB (Europese Centrale Bank) per eind april dan wel eind oktober.

 

 

Rente op personeelslening (artikel 59 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001):

2014 4,00%
2013 3,00%
2012 2,85%
2011 2,50%
2010 2,50%
2009 4,90%
2008 5,30%
2007 4,70%
2006 3,50%
2005 3,50%
2004 3,50%
2003 4,40%

Jeroen van Rossum, 9 november 2005, jongste update 13 maart 2015.